Asked by Anonymous User

on 5/7/20

Mero daant ko gija sunnincha Bela Bela sir fitkari nun le gargle Garda Ali ok huncha sujhab dinu hola Thanks

Replies to question

Post Reply

यसको कारण धेरै हुन सक्छन! कैलेकाही भिटामिनको कमी पनि हुन सक्छ! एकपटक दातरोगको डाक्टरसंग अनलाइन परामर्श लिएर आफ्नो समस्या प्रस्ट राख्नुहोला! त्यसको लागि तलाको लिंकमा जानुहोला: https://www.hamrodoctor.com/doctor/dr-bishow-prakash-thakur/

Answered on 5/7/20

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤