Asked by Sashi Nepal

3 months ago

मेरो दातमा फल्फुल खादा रगत आउँछ के गर्नु पर्ला मैले?

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤