Asked by सर नमस्कार बिगत 3 बर्स देखि मलाई लेख्नमा समस्या देखिएको छ । लेख्ने बेला कलम बेस्कन कस्सिने हात दुख्ने अक्षर बाङ्गोटिङ्गो हुने नाडी दुख्ने आदि समस्या देखिएको छ । यो के समस्या हो र निदान को उपाय के होला??

1 week, 5 days ago

सर नमस्कार बिगत 3 बर्स देखि मलाई लेख्नमा समस्या देखिएको छ । लेख्ने बेला कलम बेस्कन कस्सिने हात दुख्ने अक्षर बाङ्गोटिङ्गो हुने नाडी दुख्ने आदि समस्या देखिएको छ । यो के समस्या हो र निदान को उपाय के होला??

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤