Asked by sir namaste. सर म ३१ वर्षको भएँ ७ वर्ष विदेश मा A/C मा काम गरेँ आहिलेमलाई दिनमा खासै समास्या हुन्न तर राती Bed मा गएपछि मेरो पैताला पोल्नी अनी धुँडा बाट तल लूलो होला जस्तो कर्करी खाय जस्तो हुन्छ ा यो के को समस्या होला र कस्तो उपचार होला?

3 months ago

sir namaste. सर म ३१ वर्षको भएँ ७ वर्ष विदेश मा A/C मा काम गरेँ आहिलेमलाई दिनमा खासै समास्या हुन्न तर राती Bed मा गएपछि मेरो पैताला पोल्नी अनी धुँडा बाट तल लूलो होला जस्तो कर्करी खाय जस्तो हुन्छ ा यो के को समस्या होला र कस्तो उपचार होला?

Replies to question

Post Reply

yo page maa kunai doctors xaena ke k ho ? reply ny aaudaina tw

Answered 2 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤