Asked by Anonymous User

on 5/2/22

बसेर उठ्दा , सुत्दा, सुत्दा अर्को पट्टि फर्किदा एकदम फनफनी रिगाउँछ किन होला ? र यो कैले कहीं हुन्छ 2 3 दिन सम्म लगातार

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤