Asked by Anonymous User

2 months ago

मेरो गर्धन दुख्छ अनि कपाल नि तानेजस्तो root मा दुख्छ एकदम थकाइलागे जस्तो महसुस हुन्छ के भएको होला यो ।

Replies to question

Post Reply
Dr. Sumedha Paudel

Medical officer, 2 Years of practice

Consult Now

एकपटक विस्तृत जाचको लागि अस्पताल जानुहोला।

Answered 2 months ago

Dear user, if you would like to consult online with the doctor, please go through the link below , https://www.hamrodoctor.com/service/neurologist

Answered 2 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤