Asked by teju sauden ,52 years

5 months ago

नमस्कार डाक्टर साप। मेरो wife को case हो केही दिन अगि शरीर एक्दमै दुखेर (पाखुरा,खुत्ताको फिला , joint मा नदुख्ने) phisician ले anti biotic औषधि दियो flontin /ciprofloxacin tabs दिएको थियो र पिसाब पोल्ने भएकोले DJ-CITRAL liquid दिएको थियो। शरिरको दुखाइ हट्यो तर शरीर सुनियो ।plz advise me the reason of swelling and its remedy. thanks

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤