Asked by Khemraj pun magar

3 months ago

डा साब नमस्कार मलाई यौन रोग गोनोरिया भएको जस्तो लक्षण देखा परेको छ यस्को उपचार कहाँ र कसरी गराउने कृपया जान्कारी दिनुहोला धन्यवाद . Pease give me fast suggestion .

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤