Asked by Anonymous User

2 months ago

मेरो बिहा गरेको 5 बर्ष भयो। म 39 बर्ष को पुरुष हो । मेरो बच्चा हुन्छ कि हुदैन भनेर चेक गराउन चाहन्छु। बिराटनगर, ईटहरी, धरान कहाँ कुन कुन ठाउमा चेक हुन्छ। हस्पिटल वा किलिनिक जहाको भएनी मलाई सम्पर्क नम्बर र ठेगना दिन सक्नुहुन्छ भने दिनुहोस त कृपया ।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤