Asked by Anonymous User

on 12/11/21

मुटुमा बेला बेलामा दुख्ने अप्ठ्यारो हुन्छ ECG गर्दा Normal Sinus Rhythm , Possible Left Atrial Enlargement , Border Line ECG report आउँछ अनि ECHO गर्दा सब Normal देखाउछ ,किन होला ?

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤