Asked by Anonymous User

on 27/3/21

नमस्कार Dr, sir मेरो double vision problem छ अनि -2 को चस्मा प्रयोग गरेको छु मेरो age 28 छ। यो problem बिस्तारै कम गर्न के के गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोला!!!

Replies to question

Post Reply

Namaskar! Kripaya tala diyiyeko link ma click gari doctor sanga online paramarsha linu hola; https://www.hamrodoctor.com/service/ophthalmology

Answered on 29/3/21

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤