Asked by Anonymous User ,34 years

on 2/3/21

१९ महिनाको नानिले काठ को कोइला खायो भने क गर्नु पर्छ ?

Replies to question

Post Reply

Namaskar! Kripaya najikai ko hospital lagi jachaihalnu hola! https://www.hamrodoctor.com/appointment

Answered on 3/3/21

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤