Asked by Gopal kharel

1 month ago

मेरो श्रीमती को उमेर 46 भयो अगाडि कुनै समस्या थिएन तर हाल महिनावारी भभइरहे जस्तो हुन्छ, ढाड कम्मर दुख्छ रगत जान्छ, के गर्ने?

Replies to question

Post Reply
Dr. Shanti Bhandari

obstetrics and gynecology

महिनाबारी सुक्ने बेलामा पनि यस्तो हुन्छ तर अस्पताल गएर एकपटक भिडियो एक्सरे र रगत जाँच गराउनु होला।

Answered 1 month ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤