Asked by Om prasad niraula

10 months ago

गर्भास्था को ३८ हप्ता मा थोरै मात्रा मा सेतो चिप्लो पानी मा रगत मिसियेर जानु कतिको खत्रा हुन्छ ?

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤