Asked by Khemraj Pun Magar ,30 years

on 9/3/23

सा. साव मलाई निकै निद्रा लाग्ने गर्दछ । धेरै निद्रा लाग्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक त होइन ? के छ यसको उपाय कृपया बताइदिनु होला धन्यवाद् ।

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤