Asked by Khemraj Pun Magar ,29 years

on 17/2/23

डा. साव नमस्कार मेरो श्रीमतीको बिगत २ महिना देखि महिनामा २ चोटी महिनावारी हुन्छ के भएर हो ? यसले कुनै असर त गर्दैन ?

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤