Asked by Anonymous User

9 months ago

मेरो खुट्टा मा भेरिकोच छ यसको उपचार गर्ने सोचमा छु( Rft ) रेर्जर थेरापी / अप्रेसन कुन बाट गर्दा सस्तो र राम्रो हुन्छ कुन अस्पतालमा जादा ठिक होला ?

Replies to question

Post Reply

give to me idea

Answered 9 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤