Asked by Anonymous User

on 22/8/22

मेरो खुट्टा मा भेरिकोच छ यसको उपचार गर्ने सोचमा छु( Rft ) रेर्जर थेरापी / अप्रेसन कुन बाट गर्दा सस्तो र राम्रो हुन्छ कुन अस्पतालमा जादा ठिक होला ?

Replies to question

Post Reply

give to me idea

Answered on 24/8/22

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤