Asked by बच्चाले खाना खाने बितिकै पातलो दिशा गर्छ । उमेर ६ बर्ष, तौल २७ केजी । अरु सबै ठिकै ६ तर आजबाट खाना खाने बितिकै पातलो दिशा गरेकोछ । ३/४ पटक गर्यो आज

1 month ago

बच्चाले खाना खाने बितिकै पातलो दिशा गर्छ । उमेर ६ बर्ष, तौल २७ केजी । अरु सबै ठिकै ६ तर आजबाट खाना खाने बितिकै पातलो दिशा गरेकोछ । ३/४ पटक गर्यो आज

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤