Asked by Anonymous User

on 18/3/22

i ma ahile uae ma xu ani malai piles ko problem x ani yta aaosdi grda thik hunx ki operation grda thik hunx hol plz suggest

Replies to question

Post Reply
Dr. Sumedha Paudel

Medical officer, 2 Years of practice

पाइल्सको अवस्था कुन छ (कति stage मा छ) हेरेर मात्र औषधि खाने कि अपरेसन गर्ने भन्न सकिन्छ । एकपटक सर्जनलाई भेटेर परिक्षण गराएसी मात्र भन्न सकिन्छ।

Answered on 20/3/22

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤