Asked by I have kidney stone. I want to remove stone by laser technology Rirs. how much cost for it

4 months ago

I have kidney stone. I want to remove stone by laser technology Rirs. how much cost for it

Replies to question

Post Reply
Dr. Chandra Karki

Consultant Ayurveda Physician

यहाँले लेजर बिधिबाट उपचार गर्ने बिचार गर्नुभएछ । कतिपय अवस्थामा आयुर्वेदिक औषधिबाट पनि पथ्थरी जानसक्छ । १ पटक यहाँले रिपोर्टसहित आयुर्वेद चिकित्सकसग पनि परामर्श लिदा राम्रै होला।

Answered 3 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters