Asked by Durga prasad adhikari

on 21/1/22

प्रोस्टेट बडेको खन्ड मा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ कि हुदैन होला ?

Replies to question

Post Reply
Dr. Chandra Karki

Consultant Ayurveda Physician, 11 Years of practice

प्रोस्टेट के कारणले बढेको हो त्यसमा भर पर्छ । यदि प्रोस्टेट क्यान्सरको कारणले हो भने खाना रुचि कम हुनसक्छ । यदि उमेरको कारणले हुने प्रोस्टेट वृद्धि (BPH) हो भने पाचन शक्ति कमजोर हुदैन ।

Answered on 3/2/22

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤