Asked by प्रोस्टेट बडेको खन्ड मा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ कि हुदैन होला ?

4 months ago

प्रोस्टेट बडेको खन्ड मा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ कि हुदैन होला ?

Replies to question

Post Reply
Dr. Chandra Karki

Consultant Ayurveda Physician

प्रोस्टेट के कारणले बढेको हो त्यसमा भर पर्छ । यदि प्रोस्टेट क्यान्सरको कारणले हो भने खाना रुचि कम हुनसक्छ । यदि उमेरको कारणले हुने प्रोस्टेट वृद्धि (BPH) हो भने पाचन शक्ति कमजोर हुदैन ।

Answered 3 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters