Asked by medicine to cure UTI

6 months ago

medicine to cure UTI

Replies to question

Post Reply
Dr. Chandra Karki

Consultant Ayurveda Physician

यहाँ औषधिको नाम नै दिन त मिलेन । तर यदि तपाईलाई बारम्बार UTI भैरहन्छ भने आयुर्वेदिक औषधि उत्तम बिकल्प हुनसक्छ । १ पटक दर्तावाला आयुर्वेद चिकित्सकसग भेटेर परामर्श लिनुहोला।

Answered 6 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters