Asked by Anonymous User

1 week, 3 days ago

नमस्कार मेरो एकजना बैनिको ठाउको सारै दुख्छ उस्ले बिराटनगरमा डाक्टरलाइ देखाएर औषधि लिएकि छन तर दुखाइ कम भएन रे । ठाउकोको दुखाइ कतिबेला सहन नसक्ने गरि दुख्छ रे अनि केहि छिन पछि अलि कम मात्र हुन्छ रे के भएको होला?

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters

Asked by Madhab shrestha

6 days, 12 hours ago

dr. Sunidhi rawal working place