Asked by Anonymous User

on 25/11/21

नमस्कार मेरो एकजना बैनिको ठाउको सारै दुख्छ उस्ले बिराटनगरमा डाक्टरलाइ देखाएर औषधि लिएकि छन तर दुखाइ कम भएन रे । ठाउकोको दुखाइ कतिबेला सहन नसक्ने गरि दुख्छ रे अनि केहि छिन पछि अलि कम मात्र हुन्छ रे के भएको होला?

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤