Asked by मेरो अण्डमा पिम्पल जस्तो आको छ तर फुटाउनलाई छाला भित्र छ न त दुख्छ न चिलाउँछ के गर्नुपर्छभनिदिन पर्यो

2 months ago

मेरो अण्डमा पिम्पल जस्तो आको छ तर फुटाउनलाई छाला भित्र छ न त दुख्छ न चिलाउँछ के गर्नुपर्छभनिदिन पर्यो

Replies to question

Post Reply

Dear user, if you would like to consult online with the doctor, kindly go through the link below, https://www.hamrodoctor.com/service/urology

Answered 2 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤