Asked by मेराे दाहिने पट्टी पेटमा बेला बेला साेला हान्छ के कारणले हाेला ?

6 months ago

मेराे दाहिने पट्टी पेटमा बेला बेला साेला हान्छ के कारणले हाेला ?

Replies to question

Post Reply
Dr. Sumedha Paudel

Medical officer, 2 Years of practice

Consult Now

कति भयो यस्तो भएको? पेटको भिडियो एक्स रे गराउनुभएको छ?

Answered 6 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters