Asked by Anonymous User

on 20/10/21

हेल्लो सर मेम मलाइ orthopedic सम्बन्धि धेरै ठाँउ गाको तर पनि खसै फरक परेको छैन पिलिज मलाइ ओर्थोपेडिक सम्बन्धी राम्रो डाक्टर र हस्पिटल कोब्बारेमा जानकारी गरिदिनु होला ।।पिलिज मलाई डाक्टर को नाम नै दिए आभारी हुने थिए

Replies to question

Post Reply

Namaste! Yedi tapai doctor sanga online paramarsha athawa Appointment Book garna chahanu hunchha vane kripaya tala diyiyeko link ma clcik garnu hola, https://www.hamrodoctor.com/service/orthopedic

Answered on 20/10/21

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters