Asked by मेरो छोरा 22 महिनाको भयो । हर्नियाको समस्या देखिएको छ । अपरेसनको लागि कान्ति बाल अस्पतालमा कुन Doctor लाइ भेट्दा उपयुक्त होला ??

1 month ago

मेरो छोरा 22 महिनाको भयो । हर्नियाको समस्या देखिएको छ । अपरेसनको लागि कान्ति बाल अस्पतालमा कुन Doctor लाइ भेट्दा उपयुक्त होला ??

Replies to question

Post Reply
Dr. Aruna Bijukchhe

Consultant Pediatrician

Consult Now

Paediatric Surgeon ko team hunuhuncha kanti bal hospital ma .Jaslai bhetnu bhaye Pani huncha .

Answered 1 month ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters