Asked by Anonymous User

on 25/9/21

नेपालमा calcified granuloma र left mesial temporal sclerosis को surgery हुन्छ ? हुन्छ भने यस्को अनुमानित खर्च कति हुन्छ होला ?

Replies to question

Post Reply
Dr. Sumedha Paudel

Medical officer, 2 Years of practice

त्यो अपरेसन गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर एकपटक neurosurgeon को राय सल्लाह लिनुभएर सोहिअनुसार गर्दा राम्रो हुन्छ ।

Answered on 27/9/21

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤