Asked by Anonymous User

on 22/8/21

hello dr. mero babu 11 month ko vayo breastfeeding gareko child lai iron khuwaauna parxa ani vitamin D pani khuwaauna parxaa vanni suneki xu k yo aawasyak xa raw

Replies to question

Post Reply
Dr. Sumedha Paudel

Medical officer, 2 Years of practice

मात्रा कति छ शरिरमा भनेर हेरेर खुवाउदा राम्रो होला। एकपटक बच्चाको डाक्टरलाई भेटेर परिक्षण गराएर परामर्श लिनुहोला।

Answered on 24/8/21

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤