Asked by Anonymous User

on 17/7/21

hlw dr. mero babu 9 month ko vayo hijo dekhi fever matra xa niko khuwayki xu bt khayako ekxin samma fever kam hunxa ani badhdai janxa kna hola plz reply me 🙏🙏🙏

Replies to question

Post Reply
Dr. Purushottam Adhikari

Psychiatry, 2 Years of practice

ज्वरो लगातार आएको छ भने केही जाँच गर्नपर्ने हुन सक्छ । राम्रोसँग खाएको छैन, ज्वरो कम भएको छैन भने एकपटक अस्पताल जानुहोला।

Answered on 18/7/21

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤