Asked by Lokman Moktan

on 13/7/21

sir namaste mero baby 1moth23 vayo. 4,days ago bata achanak bimjer rune ,mouth pani chalako chalai garne vayo ke garne ho k karan hola?? aja bata halka jaro pani aako chha

Replies to question

Post Reply
Dr. Sumedha Paudel

Medical officer, 2 Years of practice

ऐले कस्तो छ? धेरै रोएमा, छट्पटी गरेमा राम्रोसँग नखाएमा नजिकैको अस्पताल लगेर डाक्टरसंग परामर्श गराउनुहोला।

Answered on 14/7/21

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤