Asked by anonymous

8 months ago

3/4 din vayao mero whole body heat vairaxa aru kehi vako xaina. k vayako hola? and tesko lagi k garnu parxa plz vandinus!!

Replies to question

Post Reply
HD Medical Team

अलि विस्तृतमा आफ्नो समस्या राखिदिनु भए हुने! जिउभरी नै तातो हुने कि कुनै भाग तातो हुने कि? अन्य कुनै समस्या, रोग वा कुनै औसधी खाइरहनुभेको छ?

Answered 8 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Our Associates & Partners