Asked by Puran Nagarkoti

on 5/9/20

पायल्स सम्बन्धित जानकारी कुन सेक्सनमा होला

Replies to question

Post Reply
Dr. Ajay Parajulee

General, GI and Laparoscopic Surgeon, 13 Years of practice

Consult Now

General Surgery

Answered on 6/9/20

पाइल्स रोग सम्बन्धी विशेसग्य आयुर्वेदिक चिकित्सकलाइ यो लिंकमा गएर प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ: https://www.hamrodoctor.com/doctor/dr-rabin-bhusal1/

Answered on 5/9/20

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤