Asked by Bibek Tamang ,26 years

on 1/9/20

how can we reduce blood sugar level

Replies to question

Post Reply

कति देखिएको छ, कति लामो समय को सुगर हो, मधुमेय भैसकेको हो कि हैन सबै जाच गरेर हेरेर मात्र यकिन गर्न सकिन्छ! सबै कुरा विस्तृतमा भन्नुभए हुने! एकपटक सुगर रोगको डाक्टरसंग अनलाइनमा परामर्श लिएर आफ्नो समस्या राख्न यो लिंकमा जानुहोला: https://www.hamrodoctor.com/doctor/dr-shradha-shrest88/

Answered on 1/9/20

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤