Asked by Anonymous User

on 17/8/20

मेराे मुख मा घाउ आएको छ 1 वर्ष भयो ठीक भएको छैन

Replies to question

Post Reply

एकपटक मुख तथा दात रोगको डाक्टरसंग अनलाइनमा फोटोसहित परामर्श लिनको लागि यो लिंकमा जानुहोला; https://www.hamrodoctor.com/doctor/dr-bishow-prakash-thakur/

Answered on 19/8/20

1 ओटा बाँगरो दात पनि हल्लिएको जसरि दुःखको छ

Answered on 17/8/20

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤