Asked by Anonymous User

on 23/7/20

मेरो 19 दिनको बच्चाको जिब्रोमा सेतो लेयर जमेर बसेको छ र जिब्रो माथीको भाग मा सेतो थोप्लाहरु छ किन येस्तो हुन्छ ?यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ? अनि नाक पनि बेला बेला बन्द भैरहन्छ

Replies to question

Post Reply
Dr. Nipun Shrestha

Consultant Pediatrician , 10 Years of practice

Consult Now

milcha. try garnu hos or contact hamrodoctor for process

Answered on 24/7/20

photo kasari pathauna sakinchh yehi app bata milchha?

Answered on 24/7/20
Dr. Nipun Shrestha

Consultant Pediatrician , 10 Years of practice

Consult Now

fungal infection ma testo huncha. photo herna paye ramro. I don't think its anything serious. with proper treatment the fubgal infection should go. lets confirm it with a photo

Answered on 23/7/20

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤