Asked by Male ,16 years

11 months ago

Hello doctor, Mero mummy ko arms ma alikati thokke ko le bruising bhayeko thiyo.Aile bruising bhayeko 1 month bhaisakyo tara completely recover bhako chaina.Pailai bhanda ta recover bhako cha.Tara completely recover bhako chaina.Pain pani hudaina re aru kei hudaina khali skin ali ali marks cha.Mero mummy lai diabetes pani cha.Aba ajhai pani tyo bruise completely recover bhako chaina.Aba k garne hola Her age:47 years Medication:Glygall-500 ER and Rosuvastatin 10 mg

Replies to question

Post Reply
HD Medical Team

Diabetes को विरामीलाई घाउ सन्चो हुन अलिक समय लाग्छ र विशेष ख्याल पुराउनुपर्च! एकपटक छालारोगको डाक्टर संग त्यो भागको फोटोसहित अनलाइन परामर्श गर्नको निम्ति यो लिंकमा जानुहोला; https://www.hamrodoctor.com/doctor/dr-pratima-poudel/

Answered 11 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Our Associates & Partners