Asked by anonymous

11 months ago

Doctor नमस्कार !!! मेरो श्रीमती २६ हप्ताको गर्भवती छिन र उनको उमेर २७ बर्षको भयो।उनको foetus असाधरण ( abnormal ) देखियो भिडियो क्स् रे मा । के अब बच्चालाई abortion गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

Replies to question

Post Reply
Dr. Ajay Agrawal

Obstetrics and Gynecology. , 10 Years of practice

गर्भमा देखिएको असाधारण fetus यदी जन्म पछि जीवन जोखिमपूर्ण अवस्था को हुँदा कानुनी रुपमा गर्वपतन गर्नमिल्छ.

Answered 11 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Our Associates & Partners