Asked by Anonymous User

on 18/6/20

mero ama 67 age ko teeth dukheko xa kira le khayara presure ko karan le teeth fukalna milena so yo dukhai kam garna kun ausadhi khanuparla????

Replies to question

Post Reply
Dr. Bishow Prakash Thakur

Consultant Orthodontist and General Dental Practitioner, 8 Years of practice

Consult Now

किरा ले खाएर दुखेको छ र प्रेसर को कारण ले दात फुकाल्न मिलेको छैन भने दात को आर.सी. टि (RCT) गरेर दुखाइ कम गराउन सकिन्छ | RCT ले दुखाइ कम मात्र नभई दात लाइ बचाउन समेत मदत गर्छ | दुखाइ कम गर्ने औसधी ले केहि समय को लागि मात्र आराम दिन्छ | तसर्थ नजिक को नेपाल मेडिकल काउन्सिल (NMC) बाट मान्यता प्राप्त दन्त चिकित्सक (Dentist) संग परामर्ष लिई चाडो उपचार गराउनु होला ?

Answered on 20/6/20

Tab Paracetamol 500 mg दिनको तीन चोटी वा दुखेको बेला खान सकिन्छ!

Answered on 18/6/20

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤