Asked by Anonymous User

on 26/4/20

Mailay 3 yrs jati TOBACCO chew garey. 1 week ma one packet chahinthiyo. now i stop chewing it permanently, mero gum paila ko bhanda patalo bhayako xaaa. k mailay aba tobacco use garina bhaney mero gum paila ko jastai hunxa ki hunna.

Replies to question

Post Reply

कस्तो पातलो भएको एकपटक फोटो हेर्नपाए हुने!! फोटोसहित मुख तथा दात रोग विशेसग्य संग परामर्श लिन यो लिंकमा जानुहोला: https://www.hamrodoctor.com/doctor/dr-krishna-prasad-regmi

Answered on 27/4/20

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤