Asked by Subhash Bhandari

on 21/8/19

what kind of food eat in pregnancy

Replies to question

Post Reply

प्रश्नको लागि धन्यवाद । गर्भास्थामा आइरन, क्याल्सियम युक्त सागपात र फलफुल बढी मात्रामा खानापर्छ । पानी प्रसस्त पिउने । माछा मासु सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि यथेष्ट मात्रामा खाने गर्नुपर्छ ।

Answered on 23/8/19

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤