Asked by Anonymous User

on 3/8/19

मेरो upper right को canine tooth गिजा भित्र छडके भएर बसेको छ, जुन बाहिर बाट देखिदैन | i am now 32 years old. this was known to me 10-12 years before. kahile dekhi yesto bhako chai thaha chaina. maile tyo teeth lai kehi pani garina bhane kehi farak parla ?? kina ki 12 barsa pachi aaja samma malai kehi effect pareko chaina.

Replies to question

Post Reply
Dr. Krishna Regmi

Oral & Maxillofacial Surgery and Dental Implant Surgery, 10 Years of practice

Consult Now

तपाईंले भने अनुसार तपाईंको दात चिकित्सक भासामा Impacted Tooth हो। येस्तो अबस्थामा तपाईं लाई थाहा नै नभई हड्डी भित्र समस्या हुन सक्छ । धेरै बिगि्रएको भयेपछी मात्र दुख्ने हुन सक्छ । तेइभयेर एक्पटक checkup गरेकै राम्रो हो।

Answered on 4/8/19

अहिले केही समस्या दिएको छ कि नाइ? केही दिएको छैन भने त खासै फरक नपर्ला । दुख्ने आदि भएको छ भने चै एकपटक दातको एक्स्रे आदि जाँच गर्नपर्ने हुन सक्छ । नजिकैको दात रोग उपचार हुने ठाउमा गएर सम्पर्क राख्नुहोला। धन्यवाद ।

Answered on 4/8/19

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤