Asked by Anonymous User

2 months ago

मेरो श्रीमतीको भिडियो अल्ट्रासाउन्डमा पाठेघरमा मासु पलाएको छ भन्छ तर केही असर गरेको छैन।खासमा अब यसको असार के हुन्छ ?

Replies to question

Post Reply

अप्रेसन गर्न मिल्छ त?

Answered 2 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤