Asked by Anonymous User

on 15/7/22

मेरो श्रीमतीको भिडियो अल्ट्रासाउन्डमा पाठेघरमा मासु पलाएको छ भन्छ तर केही असर गरेको छैन।खासमा अब यसको असार के हुन्छ ?

Replies to question

Post Reply

अप्रेसन गर्न मिल्छ त?

Answered on 16/7/22

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤