Asked by Anonymous User

5 months ago

hello sir म केटा हो मेरो उमेर 22 पूरा भयो मेरो स्तन मा गाठा गुठी बढदै गै राको छ्न किन यस्तो भाको को यस्ले मेरो स्वास्थ्य मा असर पार्छ कि नाइ अनि गाठा हटाउने उपाय भनिदिनु न

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters