Asked by बाइक को चेन सफा गर्ने क्रममा बुढि औला को थोरै nail सहित मासु छैन can i use #betadine मलम सर? Ani २४ गते १ महिना पुग्छ doctor ko सल्लाह अनुसार टिटानस को injection लगाउन पर्दैन भन्नू भयो, पछि कुनै side effect गर्छ कि गर्दैन !! भनिदिनु पर्यो सर please reply me

3 weeks ago

बाइक को चेन सफा गर्ने क्रममा बुढि औला को थोरै nail सहित मासु छैन can i use #betadine मलम सर? Ani २४ गते १ महिना पुग्छ doctor ko सल्लाह अनुसार टिटानस को injection लगाउन पर्दैन भन्नू भयो, पछि कुनै side effect गर्छ कि गर्दैन !! भनिदिनु पर्यो सर please reply me

Replies to question

Post Reply

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤