Asked by मेरो right आँखा धेरै समाय(20days around) भयो धेरै नै फरफराउने गर्छ, किन के कारण ले होला? अहिले आज बाट ख्याल गर्दा left पनि सुरु भएको जस्तो लाग्छ । के कारणले होला 🙏 ,25 years

4 months ago

मेरो right आँखा धेरै समाय(20days around) भयो धेरै नै फरफराउने गर्छ, किन के कारण ले होला? अहिले आज बाट ख्याल गर्दा left पनि सुरु भएको जस्तो लाग्छ । के कारणले होला 🙏

Replies to question

Post Reply

Dear user, if you would like to consult online with the doctor, kindly go through the link below, https://www.hamrodoctor.com/service/ophthalmology

Answered 4 months ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤