Asked by ktm ,0 years

6 days, 5 hours ago

namaskar doctor Mero mummyko leftside tauko sadhai Jaso jhumma hune, kahile Kahi anuhar tira ni jhumma hune, saas ferda chiso hune, joro ni aaune hunxa. uhako CT scan report normal xa. uha lai k vayeko huna sakxa jankari dinuhosna.

Replies to question

Post Reply
Dr. Sumedha Paudel

Medical officer, 1 Years of practice

Consult Now

कति भयो यस्तो भएको? कतै परिक्षण गराउनुभएको छ? कुनै औषधी प्रयोग गर्नुभएको थियो? एकपटक सबै रिपोर्टहरु नहेरी यतिकै भन्न सकिन्न। आफुले कुनै डाक्टरलाई देखाइरहनुभएको छ भने उहाँसंगै गएर फेरि परामर्श लिन सकिन्छ ।

Answered 6 days, 4 hours ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters