Asked by Ganesh Mahara

6 days, 11 hours ago

Hello doctor Namaste. im 24 years old and i need circumcision . is it possible in Nepal and how much it's cost.

Replies to question

Post Reply

It is a minor procedure in urology .. day case .. cost depends upon the surgeon or the hospital where he works ..

Answered 5 days, 23 hours ago
Dr. Rabindra Tamang

MBBS, MS General Surgery (BPKIHS , Topper), 2 Years of practice

अप्रेशन चार्ज अस्पताल हेरेर फरक पर्छ । लगभग १० देखि १५ हजार अप्रेशन चार्ज लाग्छ ।

Answered 6 days, 11 hours ago
Dr. Rabindra Tamang

MBBS, MS General Surgery (BPKIHS , Topper), 2 Years of practice

नमस्कार Circumcision भनेको माइनर अपरेशन हो । यो लिङ्गको वरिपरि लट्याउने सुइ लगाएर गरिन्छ । बिरामिलाइ पुरै बेहोस गर्न पर्दैन । अप्रेशन गरेपछी बिरामी घर जान सक्छ । अत: यो अप्रेशन नेपालमा अबश्य हुन्छ । सर्जनले यो अप्रेशन गर्छन । अप्रेशन गर्न परेमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । धन्यबाद ।

Answered 6 days, 11 hours ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters