Asked by Gita Paudel

1 month ago

hlw dr. मेरो बाबू १० महिनाको भयो हिजो बाट खुट्टामा chicken pox मात्र आएको छ हस्पिटल लैजानु पर्छ कि के गर्नु पर्छ सुझाव दिनु न plz 🙏🙏

Replies to question

Post Reply
Dr. Sumedha Paudel

Medical officer, 1 Years of practice

Consult Now

chicken pox नै हो भनेर यकिन हुनुहुन्छ ? एकपटक अस्पताल गएर परिक्षण गराउदा राम्रो होला।

Answered 1 month ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤