Asked by Kritagya joshi

1 month ago

mero chai ghati maa keii adkeko jhaai laagcha khakar ni aairaheko huncha... ani jibro ni seto bhai raheko hunchaa k bayeko hola help!

Replies to question

Post Reply
Dr. Sumedha Paudel

Medical officer, 1 Years of practice

Consult Now

खोकी छ? अमिलो पानी आउने, पेट पोल्ने नि हुन्छ? खसखस हुने नि हुन्छ? सबै कुरा थाहा पाएर जाँच गरेसी मात्र यकिन भन्न सकिन्छ। साह्रै गाह्रो भएको भए नाक कान घाँटी रोगको डाक्टरसंग परामर्श लिनुहोला।

Answered 1 month ago

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤